Postuar më: 27/03/2017

Urdhër nr. 27, datë 24.03.2017 “Për emërimin dhe mandatimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”

Të rejat e fundit

  •