Postuar më: 08/04/2019

Urdhër i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë, nr. 122, datë 4.4.2019, “Për fillimin e procedurës përzgjedhëse të kandidatit për anëtar bordi të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare që do të mbajë funksionin e nëndrejtorit ekzekutiv”