Transparenca e Donacioneve

  • Donacionet në platformën Qeveritare E-Albania

Këtu arkëtohen donacionet nga individë, organizata apo biznese, brenda dhe jashtë vendit me kartë debiti ose krediti duke aksesuar nëpërmjet internetit platformën Qeveritare e–Albania.

Shuma e arkëtuar në LEKË Donatorë  
ONLINE (Platforma Qeveritare e-albania) 66,720,724.00 6,242 Përditësime/ 24 orë nga e-Albania

 

  • Donacionet në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqipërisë

Këtu arkëtohen donacionet nga Qeveri të Huaja ose donatorë të tjerë që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqiperisë.

Donacionet mund të arkëtohen në tre monedha: Lekë, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
Banka e Shqipërisë 165,978,340.00 3,181,683.42 872,024.37.00 Përditësimi / 24 ore

 

  • Donacionet në llogarite e Qeverisë në Bankat e Nivelit te Dyte

Këtu arkëtohen donacionet nga individe, organizata, biznese etj. që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankat e Nivelit të Dytë.

Donacionet mund të arkëtohen në 12 Banka të Nivelit të Dytë në tre monedha: Leke, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar ne LEKE Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar ne USD
Bankat e Nivelit të Dytë 500,444,836.08 9,025,710.80 1,471,522.83 Perditesimi / 24 ore

 

 

 

 

 

Totali i arkëtuar në të treja mënyrat e dhurimit të donacioneve:

 

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
733,143,900.08 12,207,394.22 2,343,547.20

 

 

  1. Dhurimi nepermjet portalit e-albania
  2. “Llogari solidariteti per demet nga termeti 2019” per donacionet e shteteve
  3. Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në bankat e nivelit të dytë