Statistika Fiskale Mujore

Klikoni link-et e mëposhtme per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

Më poshtë mund të shkarkoni Statistika Fiskale Vjetore

Statistika Fiskale mujore Viti 2021 Viti 2020 Viti

2019

Viti

2018

Viti

2017

Viti

2016

Viti

2015

Viti

2014

Viti

2013

Viti

2012

Viti  2011
Janar – Dhjetor      excel   pdf excel pdf  excel paraprake  pdf excel pdf excel pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Nëntor  exel  pdf  excel   pdf   excel  pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Tetor  exel  pdf  excel pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Shtator exel pdf  excel  pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Gusht excel pdf  excel  pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Korrik  excel  pdf  excel  pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf pdf pdf
Janar – Qershor excel pdf excel pdf excel pdf  excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Maj  excel  pdf  excel  pdf excel  pdf   excel  pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Prill excel pdf  excel   pdf   excel paraprake  pdf  excel pdf excel pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Mars  excel pdf  excel pdf  excel pdf excel  paraprake pdf excel  pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Shkurt excel pdf excel pdf  excel  pdf excel  paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf pdf
Janar – Janar excel pdf  excel pdf excel  paraprake pdf excel  paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel paraprake pdf excel pdf excel pdf excel pdf

 

  1. Viti 2010
  2. Viti 2009
  3. Viti 2008
  4. Viti 2007
  5. Viti 2006
  6. Viti 2005
  7. Viti 2004