Postuar më: 12/11/2014

Spiropali: Performanca dhe lufta ndaj evazionit sollën rritjen e të ardhurave

Administrata doganore ka mundur të mbledhë për buxhetin e shtetit rreth 144 milionë dollarë më shumë, në janar-tetor 2014, në raport me 2013-n, për të njëjtën periudhë. Kurse në total mblodhi mbi 1.2 miliardë USD!

Nëse analizojmë të gjithë rezultatet e “administratës së re”, si 13-mujor, dogana ka gjeneruar plot 200 milionë USD më shumë.

 

Në vitin 2013, efektet nga përjashtimi i TVSH-së ishin rreth 1 miliard USD, kurse për 2014-n, duke patur parasysh zgjerimin e skemës (makineri, pajisje dhe barnat), efekti ishte gati 3 miliardë USD, pra tre herë më shumë. Pavarësisht këtyre, falë mirëadministrimit dhe luftës ndaj evazionit, doganat këtë vit i siguruan buxhetit të shtetit afro 110 milionë dollarë më shumë nga TVSH-ja.

 

“Lufta pa kompromis ndaj evazionit fiskal, kontrabandës dhe ndjekjes me seriozitet të hetimeve, kanë sjellë rezulatet tek arkëtimet, të cilat pritet të jenë akoma e më pozitive në të ardhmen”, u shpreh drejtorja e përgjithshme e Doganave, Elisa Spiropali.

 

Më konkretisht, kemi:

 

 • Rritje të numrit të kallëzimeve me 117%.
 • Kontrolle nga shërbimet e Antikontrabandës,  50% më shumë
 • Kontrolle të Drejtorisë Aposteriori, 46.1% më shumë
 • Rritje me 47.8% të detyrimeve të shmangura të evidentuara
 • Rritje me 14.2% të totalit të detyrimeve për t’u arkëtuar
 • Ulja e borxhit doganor me rreth 17.5%

 

 

 

Viti 2014 karakterizohet nga një rritje e eficencës së strukturave të doganës, në raport me:

 • Përmirësimin e shërbimeve njerëzore
 • Akademinë fiskale (trajnimet)
 • Përmirësime në logjistikë
 • Ndëshkim të lidhjeve me korruptive dhe evazionit

 

Vlen të theksohet se bashkëpunimi me bizneset është rritur, duke zhvilluar takime informuese rreth procedurave të reja doganore. Këtë vit dogana bëri të mundur përgatitjen e Kodit të ri Doganor, i cili hyn në fuqi më 1 janar 2015.

 

Një ndër risitë e Kodit Doganor është adaptimi i  konceptit të Operatorëve Ekonomik të Autorizuar (AEO).

 

Avantazhet e AEO-ve:

 • Aksesi në proçedurën e zhdoganimit të “centralizuar” “Centralized Clearance”, duke i lejuar ata të paraqesin deklaratat doganore dhe të paguajnë detyrimet në të shumtën e rasteve nga zyra e tyre e regjistruar.
 • Lejimi për të lëvizur mallrat, ndërkohë që ato janë ende nën magazinim të përkohshëm.
 • Mundësi të përfitojnë nga shtyrje të pagesave, në bazë të një garancie me një shumë të reduktuar (në krahasim me operatorët e tjerë që nuk janë AEO, të cilët duhet të sigurojnë një garanci të plotë).
 • Koha kur mallrat konsiderohen të çliruara për qarkullim të lirë. Mallrat do të konsiderohen të çliruara për qarkullim të lirë në momentin kur AEO paraqet deklaratën doganore, pa qenë nevoja të bëjë paraqitjen e mallrave.

 

 

Është intensifikuar bashkëpunimi rajonal dhe shkëmbimi i informacionit në veccanti me Kosovën.

 

 

 

Në vitin 2015, parashikohet të vihet në zbatim projekti “Single Ëindoë”, Sporteli i Vetëm!

 

Ky realizim strategjik në fushën doganore do të ndikojë në zhvillimin ekonomik duke:

 • Lehtësuar shkëmbimet tregtare;
 • Ulur ndjeshëm kostot për operatorët ekonomikë dhe administratën;
 • Nxitur rritjen e pozicionit konkurrues të biznesit shqiptar në tregjet e rajonit, duke  përmbushur kështu edhe objektivin kryesor të qeverisë shqiptare, që është rritja ekonomike dhe krijimi i vendeve të punës;
 • Përmirësim i ndjeshëm në çështjeve e sigurisë, të cilat prekin të gjithë shtetasit shqiptarë dhe vendet fqinjë.

 

Spiropali thekson se këtë vit do të prezantohen dy projekte të reja, në drejtim të imazhit të doganës dhe shërbimit ndaj tatimpaguesve.

E para ka të bëjë me miratimin e Kodit të ri Etik dhe prezantimit të uniformës për punonjëist e administratës,

E dyta, vënia në zbatim të procedurave të përshpejtuara për bizneset që përbëjnë risk. Konsideruar ndryshe, “Kanali Jeshil”, për bizneset e rregullta në pagesën e taksave do t’i kryejnë procedurat breda një kohe të shkurtër rekord, 10 minuta.

*për më tepër shkarkoni linkun e prezantimit të punës së Drejtorisë së Përgjithshme të Doganës

 

Të rejat e fundit