Postuar më: 18/03/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare u zhvillua më 18.03.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.01 si dhe normë interesi 2.55 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/