Postuar më: 22/06/2022

“Më 28.06.2022 zhvillohet ankandi i Bonove të Thesarit 12-Mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/