Postuar më: 17/05/2022

“Më 24.05.2022 zhvillohet rihapja e ankandit Obligacione referencë 5-vjeçare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/