Postuar më: 14/09/2021

Më 20.09.2021 zhvillohet rihapja e ankandit Obligacione referencë 5-vjeçare me kupon fiks. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/