Postuar më: 16/06/2022

Më 20.06.2022 zhvillohet rihapja e ankandit Obligacione Reference 3-vjecare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/