Postuar më: 10/05/2022

“Më 17.05.2022 zhvillohet ankandi Bono Thesari 3 dhe 12 mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/