Postuar më: 07/06/2022

“Më 13.06.2022 zhvillohet rihapja e ankandit të Obligacioneve 7-vjeçare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/