Postuar më: 06/10/2021

Më 11.10.2021 zhvillohet rihapja e ankandit Obligacione 10-vjeçare. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/