Postuar më: 29/09/2021

Më 05.10.2021 zhvillohet ankandi Bono Thesari 3-mujore. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: https://www.financa.gov.al/njoftim-per-ankande-bono-thesari-obligacione/