Postuar më: 21/01/2015

Lidhja nr. 1 e VKM nr.34, datë 21.01.2015 “Për miratimin e Kalendarit të Menaxhimit të Shpenzimeve Publike 2015”

Të rejat e fundit