Kompesimi i Energjisë Elektrike

Të nderuar perfitues!

Gjeni më poshtë listën e plotë të të gjitha pikave online në të gjitha agjencitë ku paguhet kompensimi i energjisë elektrike, sipas akteve ligjore në fuqi.

Për më shumë informacion, lutemi shkruani në adresen info@financa.gov.al

Lista e plotë