Kabineti

Rudolf Papa

Drejtor i Kabinetit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Krist Babani

Sekretar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Bashkim Sala

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Majlinda Demko

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Erton Kaleshi

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Fjorind Lika

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Silvia Qesku

Sekretar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Martin Mici

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Eugena Topi

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë