Ekonomia dhe Buxheti

Në tabelën e mëposhtme gjeni dokumentet sipas vitit dhe muajit.

 

Ekonomia dhe Buxheti Viti 2022 Viti 2021 Viti 2020 Viti 2019 Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009 Viti 2008
Dhjetor  klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik    –
Nëntor    klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Tetor  klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik    –
Shtator klik klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Gusht    klik  klik klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Korrik    klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Qershor    klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Maj    klik  klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik    – klik klik
Prill    klik  klik klik  klik klik klik    – klik klik klik klik klik klik klik
Mars  klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Shkurt klik klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar klik klik  klik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik

 

Për treguesit më të hershëm të “Ekonomisë dhe Buxhetit ” shkarkoni dokumentet e mëposhtme