Besart Kadia

Zëvendësminister

 

Besart Kadia ka përfunduar studimet e tij në Radley College (2002-2004) Mbretëri e Bashkuar dhe më pas ka ndjekur studimet në Universitetin e Bristolit (2004-2007), Mbretëri e Bashkuar, në Ekonomi dhe Politikë (Bachelor) dhe Ekonomi dhe Financë (MSc) Universiteti i Bristolit (2008-2009). Ai ka punuar si pedagog në Universitetin Evropian të Tiranës që nga viti 2009 si pjesë e Programit Brain Gain në Shqipëri dhe përfundoi studimet e doktoraturës fokusuar në Transformimin Institucional në Europën Lindore po në Universitetin Europian të Tiranës (2014 -2017). Gjatë viteve 2009-2013 ai ishte koordinator kombëtar për Programin Rajonal të Promovimit të Kërkimit Shkencor të drejtuar nga Universiteti i Fribourgut në Zvicër i mandatuar nga Swiss Development Cooperation kushtuar promovimit të studiuesve të rinj në shkencat sociale në Shqipëri. Gjatë vitit 2011 ai punoi si Trainer në Matematikë Financiare për Procredit Bank dhe ka përvojë si auditues për Ernst dhe Young Assurance dhe Shërbime Këshilluese të Biznesit (2007-2008). Gjatë 2013-2017 ai ishte Drejtor Ekzekutiv i Fondacionit për Liri Ekonomike duke u angazhuar në kërkim shkencor dhe në promovimin e ideve libertariane në Shqipëri përmes botimeve, konferencave dhe trajnimeve. Në këtë periudhë ai u bë pjesë e Atlas Network në Washington DC dhe u akordua Smith Fellowship në 2016. Ai gjithashtu shërbeu si koordinator kombëtar për Austrian Economic Centre gjatë viteve 2005- 2020 për iniciativën Europiane të Free Market Road Show.

Besart Kadia ka punuar për projekte të ndryshme në Shqipëri për çështje të tilla si: Raporti Vjetor i Konkurrencës i drejtuar nga USAID / Qendra Shqiptare për Tregtinë Ndërkombëtare; E ardhmja e Transmetimit të Shërbimit Publik në Ballkanin Perëndimor Perspektiva dhe zhvillimi i mediave të shërbimit publik: Rasti i Shqipërisë  i drejtuar nga programi SCOPES, Fondacioni Kombëtar i Shkencës Zvicerane / Qendra Analytica; Local4Green / Analiza e Zbatimit të lehtësimeve tatimore ose përjashtimeve nga taksat dhe taksat për bashkitë që përfshijnë ose përdorin energji nga burime të rinovueshme nga Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal; Studim mbi Zonat Funksionale në Shqipëri Kërkime dhe analiza të të dhënave për zonat funksionale të NJQV-ve në Rrethin e Durrësit nga Decentralizimi dhe programi i zhvillimit lokal, Studimi i përfitimeve dhe kostove të procesit të integrimit në BE për Shqipërinë nga Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë etj. Ai është gjithashtu autor i disa artikujve në revista akademike dhe autor i Trillerit Politik “Loja e Vjetër”.