Transparenca e Donacioneve

  • Donacionet në platformën Qeveritare E-Albania

Këtu arkëtohen donacionet nga individë, organizata apo biznese, brenda dhe jashtë vendit me kartë debiti ose krediti duke aksesuar nëpërmjet internetit platformën Qeveritare e–Albania.

Shuma e arkëtuar në LEKË Donatorë  
ONLINE (Platforma Qeveritare e-albania) 55,934,323.00 5,537 Përditësim/ 24 orë nga e-Albania

 

  • Donacionet në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqipërisë

Këtu arkëtohen donacionet nga Qeveri të Huaja ose donatorë të tjerë që zgjedhin t’i dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqiperisë.

Donacionet mund të arkëtohen në tre monedha: Lekë, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
Banka e Shqipërisë 499,900.00 Përditësim/ 24 ore

 

  • Donacionet në llogarite e Qeverisë në Bankat e Nivelit te Dyte

Këtu arkëtohen donacionet nga individë, organizata, biznese etj. që zgjedhin t’i dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankat e Nivelit të Dytë.

Donacionet mund të arkëtohen në 12 Banka të Nivelit të Dytë në tre monedha: Leke, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
Bankat e Nivelit të Dytë 176,798,523.25 5,303,115.64 831,372.76 Përditësim / 24 orë

 

 

 

 

Totali i arkëtuar në të treja mënyrat e dhurimit të donacioneve:

 

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
232,732,846.25 5,803,015.64 831,372.76

 

  1. Dhurimi nepermjet portalit e-albania
  2. “Llogari solidariteti per demet nga termeti 2019” per donacionet e shteteve
  3. Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në bankat e nivelit të dytë