Transparenca e Donacioneve

  • Donacionet në platformën Qeveritare E-Albania

Këtu arkëtohen donacionet nga individë, organizata apo biznese, brenda dhe jashtë vendit me kartë debiti ose krediti duke aksesuar nëpërmjet internetit platformën Qeveritare e–Albania.

Shuma e arkëtuar në LEKË Donatorë  
ONLINE (Platforma Qeveritare e-albania) 66,715,724.00 6,240 Përditësime/ 24 orë nga e-Albania

 

  • Donacionet në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqipërisë

Këtu arkëtohen donacionet nga Qeveri të Huaja ose donatorë të tjerë që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankën e Shqiperisë.

Donacionet mund të arkëtohen në tre monedha: Lekë, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
Banka e Shqipërisë 1,001,500.00 734,166.42 200,000.00 Përditësimi / 24 ore

 

  • Donacionet në llogarite e Qeverisë në Bankat e Nivelit te Dyte

Këtu arkëtohen donacionet nga individe, organizata, biznese etj. që zgjedhin ti dërgojnë donacionet e tyre në llogaritë e Qeverisë në Bankat e Nivelit të Dytë.

Donacionet mund të arkëtohen në 12 Banka të Nivelit të Dytë në tre monedha: Leke, Euro dhe USD

Shuma e arkëtuar ne LEKE Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar ne USD
Bankat e Nivelit të Dytë 496,867,105.36 8,943,902.23 1,387,301.30 Perditesimi / 24 ore

 

 

 

 

 

Totali i arkëtuar në të treja mënyrat e dhurimit të donacioneve:

 

Shuma e arkëtuar në LEKË Shuma e arkëtuar në EURO Shuma e arkëtuar në USD
564,584,329.36 9,678,068.65 1,587,301.30

 

 

 

 

  1. Dhurimi nepermjet portalit e-albania
  2. “Llogari solidariteti per demet nga termeti 2019” per donacionet e shteteve
  3. Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në bankat e nivelit të dytë