Statistika Fiskale Mujore

Klikoni link-et e mëposhtme per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

Statistika Fiskale mujore
Viti

2018

Viti
2017
Viti
2016
Viti
2015
Viti
2014
Viti
2013
Viti
2012
Viti  2011
Janar – Dhjetor
excel pdf excel pdf
Janar – Nëntor
pdf
Janar – Tetor
pdf
Janar – Shtator
pdf
Janar – Gusht
 excel  pdf pdf
Janar – Korrik
 excel  pdf
pdf
Janar – Qershor
 excel  pdf pdf
Janar – Maj
 excel  pdf pdf
Janar – Prill
excel pdf pdf
Janar – Mars
excel  paraprake pdf pdf
Janar – Shkurt
excel  paraprake pdf pdf
Janar – Janar
excel  paraprake pdf pdf excel

 

Më poshtë mund të shkarkoni Statistika Fiskale Vjetore

  1. Viti 2010
  2. Viti 2009
  3. Viti 2008
  4. Viti 2007
  5. Viti 2006
  6. Viti 2005
  7. Viti 2004