Postuar më: 22/06/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve referencë 3-vjeçare u zhvillua më 22.06.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.26 si dhe normë interesi 2.69%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/