Postuar më: 07/05/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare u zhvilluan më 07.05.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.83 si dhe normë interesi 2.55%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/