Postuar më: 06/02/2020

Rihapja e ankandit të Obligacioneve 2-vjeçare u zhvillua më 06.02.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.40 si dhe normë interesi 2.20 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/