Njoftime

Lista Perfundimtare e Trajnerëve të Përzgjedur nga Komisioni i Kualifikimit për Certifikimin e AB Sezoni 2018-2019

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve te shpallur fitues, për auditues të brendshëm në sektorin publik, sezoni 2018-2019.

Fatura për Arkëtim e tarifës për regjistrimin dhe pjesëmarrjen në procesin e certifikimit, sezoni 2018 – 2019.

Lista përfundimtare e kandidatëve për auditues të brendshëm të shpallur fitues për ndjekjen e proçesit të certifikimit Sezoni 2018-2019.

Lista paraprake e kandidatëve për auditues të brendshëm të shpallur fitues për ndjekjen e procesit te certifikimit Sezoni 2018-2019.

Rezultatet Përfundimtare të Provimit me gojë Certifikimi Sezoni 2017-2018

Rezultatet përfundimtare të Provimit me Shkrim të Certifikimit të Audituesve të Brendshem (Sezoni 2017-2018)

Rezultatet Përfundimtare të Provimit me Shkrim të Certifikimit të Audituesve të Brendshëm (Sezoni 2017-2018)

Urdhëri Nr.162, datë 29.5.2018 i procesit të certifikimit të audituesve të brendshëm në sektorin publik për sezoni 2018-2019

Fatura për riprovim me shkrim

Rezultatet Paraprake të Provimit me Shkrim të Certifikimit të Audituesve të Brendshëm (Sezoni 2017-2018)

Njoftim për Publikimin e Temave të Provimit me Gojë për Certifikimin 2017-2018

Çelësi i Zgjidhjes së Tezës së Provimit me shkrim për Procesin e çertifikimit të “Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik” (Sezoni 2017 – 2018)

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 6

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 5

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 4

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 3

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 2

Rezultatet e testimit paraprak Moduli 1 2017-2018

Rezultatet përfundimtare të provimit me gojë të çertifikimit të AB-së sezoni 2016-2017

Lista Përfundimtare e kandidatëve për AB që duhet të ndjekin kursin e çertifikimit në sezonin e ri 2017-2018

Njoftim për procesin e regjistrimit të kandidatëve për Auditues të Brendshëm në sektorin publik, sezoni 2017-2018

Fatura e Arkëtimit për tarifën e regjistrimit për Auditimin e Brendshëm, Sezoni 2017-2018

Lista paraprake e kandidatëve që janë kualifikuar për të ndjekur kursin e çertifikimit 2017-2018

Lista Përfundimtare e Trajnerëve të Përzgjedhur për çertifikimin e AB,Sezoni 2017-2018

Rezultatet përfundimtare të provimit me shkrim të çertifikimit të AB-së sezoni 2016-2017

Njoftim për publikimin e temave të provimit me gojë

Rezultatet paraprake të provimit me shkrim të çertifikimit të AB-së sezoni 2016-2017

Çelësi i Zgjidhjes së Tezës së Provimit me shkrim për Procesin e çertifikimit të “Audituesve të Brendshëm në Sektorin Publik” (Sezoni 2016 – 2017)

Rezultatet e testimit Moduli Bazë I

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 2

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 3

Rezultatet e testimit Moduli Bazë 4

Rezultatet e testimit paraprak Moduli 5

Rezultatet e testimit paraprak Moduli 6