Postuar më: 26/11/2019

Ministria e Financave dhe Ekonomise fton të gjithë bashkëpunëtorët, shoqatat dhe bizneset të ofrojnë ndihmën e tyre në këtë moment solidariteti për familjet dhe qytetarët në nevojë të prekur nga termeti. #ShqiperiaSolidare

Për t’i ardhur në ndihmë të gjithë familjeve të dëmtuara nga tërmeti kemi vendosur në dispozicion disa llogari bankare.

Ketu mund te dhuroni nepermjet portalit e-albania.

Si te dhurosh online per familjet e prekura nga termeti permes portalit e-albania

Numrat e llogarive: “Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në bankat e nivelit të dytë

 

Banka Credins

 

IBAN në ALL (Lek):              AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN në EUR :                      AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN në USD:                       AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

SWIFT:                                   CDISALTR

 

Banka Raiffeisen

 

IBAN në ALL (Lek):              AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945
IBAN në EUR:                       AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945
IBAN në USD:                       AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945
SWIFT:                                   SGSBALTX

 

Banka ProCredit

 

IBAN në ALL (Lek):              AL92209110810000108613500001

IBAN në EUR:                       AL81209110810000108613500102

IBAN në USD:                       AL70209110810000108613500203

SWIFT:                                   FEFAALTR

 

Banka Kombetare Tregtare

 

IBAN në ALL (Lek):              AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN në EUR:                       AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN në USD:                       AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

SWIFT:                                   NCBAALTX

 

Tirana Bank

 

IBAN në ALL (Lek):              AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN në EUR:                       AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012

IBAN në USD:                       AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

SWIFT:                                   TIRBALTR

 

Intesa SanPaolo

 

IBAN në ALL (Lek):             AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN në EURO:                     AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN në USD:                       AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

SWIFT:                                   USAALALTR

 

Union Bank

 

IBAN në ALL (Lek):             AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN në EURO:                    AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN në USD:                       AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

SWIFT:                                   UNALALTR

 

OTP

 

IBAN në ALL (Lek):              AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN në EURO:                     AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN në USD:                       AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

SWIFT:                                   PUPPALTR

 

Banka Amerikane e Investimeve (ABI)

 

IBAN në ALL (Lek):              AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN në EURO:                     AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN në USD:                       AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

SWIFT:                                   EMPOALTR

 

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA)

 

IBAN në ALL (Lek):              AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928

IBAN në EURO:                     AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929

IBAN në USD:                       AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929

SWIFT:                                   AAISALTR

 

Banka Alpha

 

IBAN në ALL (Lek):              AL219021 1364 0191 2500 0067 1917

IBAN në EUR:                       AL889021 1364 0191 2500 0067 0905

IBAN në USD:                       AL789021 1364 0191 2500 0067 2928

SWIFT:                                   CRBAALTR

 

Banka e Parë e Investimeve (FIB)

 

IBAN në ALL (Lek):              AL78 2151 1000 ALL5 3000 1358 5200

IBAN në EUR:                       AL69 2151 1000 EUR5 3000 1358 5200

IBAN në USD:                       AL95 2151 1000 USD5 3000 1358 5200

SWIFT:                                   FINVALTR