Kabineti

Ervin Mete

Drejtor i Kabinetit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Alba Çaroshi

Këshilltare e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Arbër Lleshi

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Knidi Bashari

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Bledi Rrapushi

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Ekflodia Leskaj

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë

Parid Shkurti

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë