Ekonomia në Fokus

Ekonomia në fokus 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Janar-Dhjetor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Nëntor   klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Tetor  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shtator  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Gusht  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Korrik  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Qershor  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Maj  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Prill klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Mars klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shkurt klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik