Ekonomia dhe Buxheti

Në tabelën e mëposhtme gjeni dokumentet sipas vitit dhe muajit.

 

Ekonomia dhe Buxheti Viti 2018 Viti 2017 Viti 2016 Viti 2015 Viti 2014 Viti 2013 Viti 2012 Viti 2011 Viti 2010 Viti 2009 Viti 2008
Dhjetor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Nëntor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Tetor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Shtator klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Gusht klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Korrik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Qershor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Maj  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Prill  klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Mars klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Shkurt klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik

Për treguesit më të hershëm të “Ekonomisë dhe Buxhetit ” shkarkoni dokumentet e mëposhtme