Postuar më: 15/10/2018

Ankandi i rihapjes së Obligacioneve 5-vjeçare referencë me kupon fiks u zhvillua më 15.10.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,78 si dhe normë interesi 4,60%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/