Postuar më: 08/09/2020

Ankandi i Obligacioneve 7-vjeçare me kupon fiks u zhvilluan më 08.09.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1,04 si dhe normë interesi 4.38%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/