Postuar më: 21/10/2019

Ankandi i Obligacioneve 2-vjeçare me kupon fiks u zhvillua më 21.10.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1.56 si dhe normë interesi 2.44 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/