Postuar më: 23/10/2018

Ankandi i Bonove të Thesarit u zhvillua më 23.10.2018, përkatësisht me raport mbulimi 1,39 si dhe normë interesi 1,60%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/