Postuar më: 11/02/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 3-mujore u zhvillua më 11.02.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.69 si dhe normë interesi 1.29 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/