Postuar më: 30/06/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvilluan më 30.06.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.52 si dhe normë interesi 1.79%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/