Postuar më: 18/08/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvilluan më 18.08.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1,08 si dhe normë interesi 1.69%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/