Postuar më: 22/10/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 22.10.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1.48 si dhe normë interesi 1.96 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/