Postuar më: 06/11/2018

Ankandi i Bonove të Thesarit 12 mujore u zhvillua më 06.11.2018, me raport mbulimi 1,40 si dhe normë interesi 1,54%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2018-2/