Postuar më: 04/02/2020

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 04.02.2020, përkatësisht me raport mbulimi 1.13 si dhe normë interesi 1.86 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/