Postuar më: 03/12/2019

Ankandi i Bonove të Thesarit 12-mujore u zhvillua më 03.12.2019, përkatësisht me raport mbulimi 1.39 si dhe normë interesi 1.69 %. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2019-2/