Postuar më: 05/05/2020

Ankandet e Bonove të Thesarit 6-mujore dhe 12-mujore u zhvilluan më 05.05.2020, përkatësisht me raporte mbulimi 1.33 dhe 1.26 si dhe norma interesi 1.81% dhe 2.25%. Informacion më të detajuar mund të gjeni në linkun: http://www.financa.gov.al/2020/