Pagesa të Kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

I gjithë procesi është kryer në shkelje të ligjeve 14-10-2014