Pagesa të Kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

Raport i ri i Grupit të Bankës Botërore “Të bësh biznes 2015” 29-10-2014