Pagesa të Kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

Ndryshimet thelbësore, synimet dhe avantazhet 24-07-2014