Pagesa të Kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

Ministri i Financave, z. Shkëlqim Cani ka firmosur urdhrin për procedurat e mbylljes së llogarive të njësive të qeverisjes vendore që do të(...) 01-07-2015