Pagesa të Kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

Projekti për “Mbështetjen dhe Zgjerimin e Sistemit të Thesarit në Shqipëri (SETS)” ka filluar në Prill të vitit 2011 me qëllim që të(...) 07-10-2015