Pagesa të Kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

Qeveria Shqiptare vlerësohet nga institucionet e inteligjencës financiare ndërkombëtare. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit(...) 02-03-2015