Pagesa të Kryera nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Financiare

Fjala e ministrit të Financave në Kuvend gjatë diskutimit për Aktin Normativ të rishikimit të buxhetit të vitit 2014 29-01-2015