Ecuria e Investimit të Projekteve

Niveli i ekzekutimit te projekteve për investime ende në vazhdim nga Ministritë e Linjës dhe Institucionet Qendrore të Pavarura deri në Dhjetor 2015.

Realizimi i Kontratave

Viti 2016

Viti 2015

12 Mujor   paraprake
11 Mujor    
10 Mujor    
 9  Mujor    
 8  Mujor    
 7  Mujor paraprake  
 6  Mujor paraprake  
 5  Mujor paraprake  
 4  Mujor paraprake  
 3  Mujor paraprake  
 2  Mujor paraprake  
 1  Mujor paraprake