Statistika Fiskale Mujore

Klikoni link-et e mëposhtme per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

 

Statistika Fiskale mujore
Viti 2018
Viti 2017
Viti 2016
Viti 2015 
Viti 2014
Viti 2013
Viti 2012
Viti  2011
Janar - Dhjetor 
    excel pdf excel pdf
Janar - Nëntor 
    pdf
Janar - Tetor 
    pdf
Janar - Shtator 
    pdf
Janar - Gusht 
    pdf
Janar - Korrik 
   
-
-
-
pdf
Janar - Qershor 
    pdf
Janar - Maj 
excel pdf pdf
Janar - Prill 
excel pdf pdf
Janar - Mars 
excel  paraprake pdf pdf
Janar - Shkurt 
excel  paraprake pdf pdf
Janar - Janar
excel  paraprake pdf pdf -

 

  •