Statistika Fiskale Mujore

Klikoni link-et e mëposhtme per informacionin e kerkuar sipas muajit dhe vitit.

 

Statistika Fiskale mujore
Viti 2017
Viti 2016
Viti 2015 
Viti 2014
Viti 2013
Viti 2012
Viti  2011
Janar - Dhjetor 
    excel pdf
Janar - Nëntor 
 
 
pdf
Janar - Tetor 
 
 
pdf
Janar - Shtator 
 
 
pdf
Janar - Gusht 
 
 
pdf
Janar - Korrik 
 
 
-
-
-
pdf
Janar - Qershor 
pdf
Janar - Maj 
pdf
Janar - Prill 
pdf
Janar - Mars 
pdf
Janar - Shkurt 
pdf
Janar - Janar
pdf -