Ekonomia në Fokus

Ekonomia në fokus 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Janar-Dhjetor   klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Nëntor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik - klik
Janar-Tetor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Shtator klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik
Janar-Gusht klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik - -
Janar-Korrik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik - - -
Janar-Qershor klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik -
Janar-Maj klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik - -
Janar-Prill klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik - -
Janar-Mars klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik - -
Janar-Shkurt klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik klik -
Janar klik klik klik klik klik klik klik klik klik - - -