Postuar më: 03 Shkurt 2016

Vendim nr.82, datë 3.2.2016 "Për krijimin e Bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit të Programit të Buxhetit Afatmesëm (SPBA)"