Postuar më: 11 Maj 2016

Vendim nr.352, datë 11.5.2016 "Për krijimin e Bazës së të dhënave shtetërore të Sistemit Informatik Financiar të Qeverisë"