Postuar më: 27 Mars 2017

Urdhër nr. 27, datë 24.03.2017 “Për emërimin dhe mandatimin e kryetarit dhe anëtarëve të Bordit të Mbikëqyrjes Publike”