Postuar më: 29 Maj 2018

Urdhër nr.162, datë 29.05.2018 Për "Fillimin e Procesit të Çertifikimit të Audituesve në sektorin publik për Sezonin 2017-2018"