Parid Shkurti

Këshilltar i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë